Γόνατο φορέα εκμετάλλευσης κάταγμα 
Καρπαλικός μετακάρπιος αρθρώσεις πληγώνει