Η αυχενική οστεοχονδρωσία δίνει στο στήθος 
Η ανακούφιση της οστεοχονδρωσίας εξαρτάται πραγματικά από τη μορφή της νόσου τη σοβαρότητα της ορθότητας της έγκαιρης θεραπείας