Λιλά χρώματος από οστεοχονδρωση 
Φάρμακα για την οσφυαλγία