Ερεθισμένο πρόσωπο και κεφάλι με οστεοχονδρόζη 
Μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στις αρθρώσεις