Οστεοχόνδρωση της θεραπείας της φλεγμονής του τραχήλου της μήτραςΟστεοχόνδρωση της θεραπείας της φλεγμονής του τραχήλου της μήτρας. Η οστεονέκρωση ισχίου είναι μία πάθηση που απασχολεί περισσότερο τις γυναίκες, ωστόσο και οι άνδρες ταλαιπωρούνται συχνά από αυτή. Πρόκειται για σταδιακή μείωση της αιματική παροχής στην οστική περιοχή, με απόρροια.


 
Δίαιτα αρθρίτιδας αγκώνας