Αρθροπάθεια 2 μοίρες αιτίας 
Αλοιφή ανακουφίζει από την κοινή φλεγμονή και ανακουφίζει από τον πόνο