Μπότες με σταθεροποίηση αστραγάλου 
Θεραπεία με ινσουλίνη