Αποτελεσματική αλοιφή πόνος γέλης ή αρμού 
Ανακουφίσει τον μυϊκό σπασμό