Βλεννογόνου ενδομυϊκά ή αρθρώσεων 
Κοινές διακυμάνσεις