Που σβήνει τον χόνδρο στην άρθρωση του γόνατος 
Θεραπεία χρόνιων κοσμημάτων αρθρίτιδας