Σπονδυλική διαφορική διάγνωση της οστεοχονδρωσης 
Ανοιχτής όψης coxarthrosis από ό τι για τη θεραπεία