Σπόρους και αρμούς σουσάμι 
Το διφθασον και τις αρθρώσεις