Φλεγμονώδες υγρό στις αρθρώσεις γόνατος 
Ασθένεια αρθρώσεως κατά την αφαίρεση αυγού