Σανατόρια για ρευματοειδή αρθρίτιδα στην περιοχή της μόσχας 
Αντικατάσταση άρθρωσης ισχίου σε tambov