Ιατρικό πρωτόκολλο για τη θεραπεία της οστεοχονδρωσίας 
Αυχενικό θόρυβο οστεοχονδρωσίας στην κεφαλή γιόγκα