Θεραπεία του ισχίου χωρίς χειρουργική επέμβαση του bubnovel 
Είναι δυνατόν να θεραπευθεί η λάσπη για την ουρική αρθρίτιδα