Φτέρνα υποκίνηση λειτουργία των λιονταριών 
Θεραπεία της αρθρώσεως της νεκράς θάλασσας