Παλλόμενος πόνος στο ναό με οστεοχονδρωσία 
Σουλφοναμιδίων για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα