Σχέδιο δοκιμής αρθρίτιδας 
Ερυθρότητα του δέρματος στην οστεοαρθρίτιδα των γόνατων