Από το να τρίβεις το γόνατο σε πόνο 
Αρθρική μεμβράνη της αρθρικής κάψουλας