Η τερεφθαλική κόμμι για την αρθροπάθεια 
Θεραπεία για τον πόνο μετά από ένα σπασμένο πόδια