Βλάψει τις αρθρώσεις που ο γιατρός συνταγογραφεία 
Επικονδυλίτιδα των ακτινογραφιών άρθρωσης αγκώνα